• Ms. Gunter’s Schedule

   

    1ST PERIOD - conference/prep

  (parent conf. scheduled M/W/Th 8-8:45am)

   

    2ND PERIOD - math

   

    3RD PERIOD - honors math

   

    A LUNCH

   

    4TH PERIOD - math

   

    ADVISORY 

   

    5TH PERIOD - honors math

   

    6TH PERIOD - math

   

    7TH PERIOD - math